OPŁATY ZA BASEN

Opłatę za zajęcia grupowe dokonujemy zawsze do 10 dnia danego miesiąca. Wysokość opłaty za zajęcia jest różna i zależy od ilości zajęć w danym miesiącu, którego dotyczy. Cennik zajęć grupowych przedstawiający wysokość opłaty za każdy miesiąc – dostępny jest w KALENDARZU ZAJĘĆ i OPŁAT.

Opłaty dokonać możemy na dwa sposoby. GOTÓWKĄ przed zajęciami lub PRZELEWEM na podane poniżej konto do wpłat basenowych. Za dokonaną opłatę standardowo wystawiany jest paragon fiskalny /do odbioru na zajęciach/ lub na życzenie faktura imienna.

Dane do przelewu za zajęcia basenowe:

MAC-SPORT Marcin Macura

Bank PKO  23 1950 0001 2006 0036 9767 0001

TYTUŁ PRZELEWU (wpisujemy tylko wg poniższego wzoru):

BASEN IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA 

np. basen Jan Kowalski