KALENDARZ ZAJĘĆ GRUPOWYCH

ROK SZKOLNY 2023 / 2024

35

WTORKÓW

68

ZAJĘĆ W CAŁYM ROKU

33

CZWARTKÓW

WRZESIEŃ

12 14 19 21 26 28
 • 170 PLN - zajęcia 2 razy w tygodniu WT i CZW
 • 110 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT lub CZW

PAŹDZIERNIK

3 5 10 12 17 19 24 26 31
 • 250 PLN - zajęcia 2 razy w tygodniu WT i CZW
 • 170 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT
 • 140 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu CZW

LISTOPAD

7 9 14 16 21 23 28 30
 • 220 PLN - zajęcia 2 razy w tygodniu WT i CZW
 • 140 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT lub CZW

GRUDZIEŃ

5 7 12 14 19 21
 • 170 PLN - zajęcia 2 razy w tygodniu WT i CZW
 • 110 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT lub CZW

STYCZEŃ

2 4 9 11 16 18 23 25
 • 220 PLN - zajęcia 2 razy w tygodniu WT i CZW
 • 140 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT lub CZW

LUTY

13 15 20 22 27 29
 • 170 PLN - zajęcia 2 razy w tygodniu WT i CZW
 • 110 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT lub CZW

MARZEC

5 7 12 14 19 21 26
 • 190 PLN - zajęcia 2 razy w tygodniu WT lub CZW
 • 140 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT
 • 110 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu CZW

KWIECIEŃ

4 9 11 16 18 23 25
 • 190 PLN - zajęcia 2 razy tygodniu WT i CZW
 • 140 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu CZW
 • 110 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT

MAJ

7 9 14 16 21 23 28
 • 190 PLN - zajęcia 2 razy w tygodniu WT i CZW
 • 140 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT
 • 110 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu CZW

CZERWIEC

4 6 11 13
 • 110 PLN - zajęcia 2 razy tygodniu WT i CZW
 • 70 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT lub CZW

OPŁATY ZA ZAJĘCIA GRUPOWE 2023/2024

Zajęcia grupowe odbywają się w ciągu roku szkolnego, dwa razy w tygodniu we WTORKI i CZWARTKI lub raz w tygodniu we WTOREK lub CZWARTEK. Wszystkie lekcje trwają 60 minut. W cenie zajęć zawarta jest opłata rezerwacji toru. Cena nie zawiera opłaty wejścia na basen.

Wysokość opłaty za zajęcia jest różna i zależy od ilości zajęć w danym miesiącu, którego dotyczy. Dla rodzeństw obowiązuje RABAT w wysokości -10 zł (od przypadającej kwoty/każde dziecko).

W przypadku nieobecności na zajęciach dziecka uczęszczającego 2 razy tygodniu  – kwota za niewykorzystane zajęcia nie jest zwracana. Dopuszcza się możliwość przeniesienia części opłaty za niewykorzystane zajęcia na kolejny miesiąc za nieobecności na zajęciach spowodowane długotrwałą chorobą (min. 50% kolejnych po sobie nieobecności). W przypadku dzieci uczęszczających na zajęcia 1 raz w tygodniu – kwota za niewykorzystane zajęcia nie jest zwracana, a w przypadku nieobecności zajęcia można odrobić ( dla wtorkowiczów w czwartki i odwrotnie).

Istnieje również możliwość dokonywania opłaty godzinowej – 50 zł za lekcję – płatne z góry 500 zł / 10 lekcji. Opłata ta jest ważna przez 2 miesiące i należy ją w tym czasie wykorzystać.