OPŁATY ZA BASEN

UWAGA – w LISTOPADZIE I GRUDNIU nie będzie jeszcze uruchomione specjalne konto do wpłat basenowych  – przyjmujemy wpłaty gotówkowe. Konto do wpłat basenowych zostanie uruchomione od nowego roku. 

Szanowni Państwo, niestety konto do wpłat basenowych będzie uruchomione od nowego roku z dniem 1 stycznia 2024. Na ten moment mamy możliwość przyjęcia wpłaty na konto, które przeznaczone jest do wpłat obozowych, dlatego prosimy o dokonywanie opłat GOTÓWKĄ. Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za zrozumienie.

Opłaty za zajęcia grupowe dokonujemy z reguły zawsze do 10 dnia danego miesiąca. W październiku do 12.10.2023. Wysokość opłaty za zajęcia jest różna i zależy od ilości zajęć w danym miesiącu, którego dotyczy. Cennik zajęć grupowych przedstawiający wysokość opłaty za każdy miesiąc – dostępny jest w KALENDARZU ZAJĘĆ i OPŁAT.

Za dokonaną opłatę standardowo wystawiany jest paragon fiskalny /do odbioru na zajęciach/ lub na życzenie faktura imienna.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY