KALENDARZ ZAJĘĆ GRUPOWYCH

ROK SZKOLNY 2022 / 2023

31

WTORKÓW

63

ZAJĘĆ W CAŁYM ROKU

32

CZWARTKÓW

WRZESIEŃ

20 22 27 29
 • 110 PLN - zajęcia 2 razy w tygodniu WT i CZW
 • 70 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT lub CZW

PAŹDZIERNIK

4 6 11 13 18 20 25 27
 • 220 PLN - zajęcia 2 razy w tygodniu WT i CZW
 • 140 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT lub CZW

LISTOPAD

3 8 10 15 17 22 24 29
 • 220 PLN - zajęcia 2 razy w tygodniu WT i CZW
 • 140 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT lub CZW

GRUDZIEŃ

1 6 8 13 15
 • 140 PLN - zajęcia 2 razy w tygodniu WT i CZW
 • 105 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu CZW
 • 70 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT

STYCZEŃ

3 5 10 12 31
 • 140 PLN - zajęcia 2 razy w tygodniu WT i CZW
 • 105 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT
 • 70 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu CZW

LUTY

2 7 9 14 16 21 23 28
 • 220 PLN - zajęcia 2 razy w tygodniu WT i CZW
 • 140 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT lub CZW

MARZEC

2 7 9 14 16 21 23 28 30
 • 250 PLN - zajęcia 2 razy w tygodniu WT lub CZW
 • 175 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu CZW
 • 140 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT

KWIECIEŃ

13 18 20 25 27
 • 140 PLN - zajęcia 2 razy tygodniu WT i CZW
 • 105 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu CZW
 • 70 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT

MAJ

9 11 16 18 23 25 30
 • 190 PLN - zajęcia 2 razy w tygodniu WT i CZW
 • 140 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT
 • 105 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu CZW

CZERWIEC

1 6 13 15
 • 110 PLN - zajęcia 2 razy tygodniu WT i CZW
 • 70 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT lub CZW

OPŁATY ZA ZAJĘCIA GRUPOWE 2022/2023

Zajęcia grupowe odbywają się w ciągu roku szkolnego, dwa razy w tygodniu we WTORKI i CZWARTKI lub raz w tygodniu we WTOREK lub CZWARTEK. Wszystkie lekcje trwają 60 minut. W cenie zajęć zawarta jest opłata rezerwacji toru. Cena nie zawiera opłaty wejścia na basen.

Wysokość opłaty za zajęcia jest różna i zależy od ilości zajęć w danym miesiącu, którego dotyczy. Dla rodzeństw obowiązuje RABAT w wysokości -10 zł (od przypadającej kwoty/każde dziecko).

W przypadku nieobecności na zajęciach dziecka uczęszczającego 2 razy tygodniu  – kwota za niewykorzystane zajęcia nie jest zwracana. Dopuszcza się możliwość przeniesienia części opłaty za niewykorzystane zajęcia na kolejny miesiąc za nieobecności na zajęciach spowodowane długotrwałą chorobą (min. 50% kolejnych po sobie nieobecności). W przypadku dzieci uczęszczających na zajęcia 1 raz w tygodniu – kwota za niewykorzystane zajęcia nie jest zwracana, a w przypadku nieobecności zajęcia można odrobić ( dla wtorkowiczów w czwartki i odwrotnie).

Istnieje również możliwość dokonywania opłaty godzinowej – 50 zł za lekcję – płatne z góry 500 zł / 10 lekcji. Opłata ta jest ważna przez 2 miesiące i należy ją w tym czasie wykorzystać.