Z A P I S Y

NOWA GRUPA - RACZKI 15.00

Otwieramy zapisy do nowej grupy początkującej – GRUPA RACZKI | 5-8 lat. Zajęcia będą odbywały się w czwartki o godzinie 15.00. Pierwsze zajęcia rozpoczynamy 7 października.

 

Aby zapisać dziecko do grupy, należy wypełnić poniższe zgłoszenie:

Koszt zajęć w miesiącu Październiku to 120 zł. W pozostałych miesiącach opłata zgodna z Kalendarzem Zajęć i Opłat 2020/2021 dostępnym na naszej stronie internetowej.