KALENDARZ ZAJĘĆ GRUPOWYCH

ROK SZKOLNY 2020 / 2021

37

WTORKÓW

73

ZAJĘĆ W CAŁYM ROKU

36

CZWARTKÓW

WRZESIEŃ

3 8 10 15 17 22 24 29
 • 160 PLN - zajęcia 2 razy w tygodniu WT i CZW
 • 120 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT lub CZW

PAŹDZIERNIK

1 6 8 13 15 20 22 27 29
 • 180 PLN - zajęcia 2 razy w tygodniu WT i CZW
 • 150 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu CZW
 • 120 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT

LISTOPAD

3 5 10 12 17 19 24 26
 • 140 PLN - zajęcia 2 razy w tygodniu WT i CZW
 • 90 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT
 • 120 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu CZW

GRUDZIEŃ

1 3 8 10 15 17
 • 120 PLN - zajęcia 2 razy w tygodniu WT i CZW
 • 90 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT lub CZW

STYCZEŃ

19 21 26 28
 • 80 PLN - zajęcia 2 razy w tygodniu WT i CZW
 • 60 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT lub CZW

LUTY

2 4 9 11 16 18 23 25
 • 160 PLN - zajęcia 2 razy w tygodniu WT i CZW
 • 120 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT lub CZW

MARZEC

2 4 9 11 16 18 23 25 30
 • 180 PLN - zajęcia 2 razy w tygodniu WT lub CZW
 • 150 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT
 • 120 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu CZW

KWIECIEŃ

6 8 13 15 20 22 27 29
 • 160 PLN - zajęcia 2 razy tygodniu WT i CZW
 • 120 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT lub CZW

MAJ

4 6 11 13 18 20 25 27
 • 160 PLN - zajęcia 2 razy w tygodniu WT i CZW
 • 120 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT lub CZW

CZERWIEC

1 8 10 15 17
 • 100 PLN - zajęcia 2 razy tygodniu WT i CZW
 • 90 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu WT
 • 60 PLN - zajęcia 1 raz w tygodniu CZW

OPŁATY ZA ZAJĘCIA GRUPOWE 2020/2021

Zajęcia grupowe odbywają się w ciągu roku szkolnego, dwa razy w tygodniu we WTORKI i CZWARTKI lub raz w tygodniu we WTOREK lub CZWARTEK. Wszystkie lekcje trwają 60 minut. W cenie zajęć zawarta jest opłata rezerwacji toru. Cena nie zawiera opłaty wejścia na basen.

Wysokość opłaty za zajęcia jest różna i zależy od ilości zajęć w danym miesiącu, którego dotyczy. Dla rodzeństw obowiązuje RABAT w wysokości -10 zł (od przypadającej kwoty/każde dziecko).

W przypadku nieobecności na zajęciach dziecka uczęszczającego 2 razy tygodniu  – kwota za niewykorzystane zajęcia nie jest zwracana. Dopuszcza się możliwość przeniesienia części opłaty za niewykorzystane zajęcia na kolejny miesiąc za nieobecności na zajęciach spowodowane długotrwałą chorobą (min. 50% kolejnych po sobie nieobecności). W przypadku dzieci uczęszczających na zajęcia 1 raz w tygodniu – kwota za niewykorzystane zajęcia nie jest zwracana, a w przypadku nieobecności zajęcia można odrobić ( dla wtorkowiczów w czwartki i odwrotnie).

Istnieje również możliwość dokonywania opłaty godzinowej – 40 zł za lekcję – płatne z góry 400 zł / 10 lekcji. Opłata ta jest ważna przez 3 miesiące i należy ją w tym czasie wykorzystać.