KALENDARZ ZAJĘĆ

ROK SZKOLNY 2019 / 2020

36

WTORKÓW

72

ZAJĘĆ W CAŁYM ROKU

36

CZWARTKÓW

WRZESIEŃ

10 12 17 19 24 26

PAŹDZIERNIK

1 3 8 10 15 17 22 24 29

LISTOPAD

5 7 12 14 19 21 26 28

GRUDZIEŃ

3 5 10 12 17 19

STYCZEŃ

2 7 9 28 30

LUTY

4 6 11 13 18 20 26 27

MARZEC

3 5 10 12 17 19 24 26 31

KWIECIEŃ

2 7 16 21 23 28 30

MAJ

5 7 12 14 19 21 26 28

CZERWIEC

2 4 9 16 18 23