KALENDARZ ZAJĘĆ

ROK SZKOLNY 2018 / 2019

33

WTORKÓW

66

ZAJĘĆ W CAŁYM ROKU

33

CZWARTKÓW

WRZESIEŃ

11 13 18 20 25 27

PAŹDZIERNIK

2 4 9 11 16 18 23 25

LISTOPAD

6 8 13 15 20 22 27 29

GRUDZIEŃ

4 6 11 13 18 20

STYCZEŃ

8 10 15 17 22 24 29 31

LUTY

5 7 26 28

MARZEC

5 7 12 14 19 21 26 28

KWIECIEŃ

2 4 9 11 16 25

MAJ

7 9 14 16 21 23 28 30

CZERWIEC

4 6 11 13 18